Politica de confidențialitate

Informații personale furnizate

Datele dvs. personale sunt utilizate în vederea furnizării serviciilor financiare solicitate de dvs. Datele dvs. personale nu vor fi stocate, după oferirea serviciului, în alt mod decât cel legal. Vom analiza informațiile pe care ni le furnizați pentru a stabili în ce măsură serviciile noastre corespund cerințelor dvs.

 

Dezvăluire către terțele părți

Datele dvs. personale pot fi dezvăluite reprezentanților noștri sau companiilor din grupul nostru. Nu vom furniza datele dvs. personale altor părți, cu excepția solicitărilor legale.

 

Prevederi legale

Conform cerințelor Legii nr. 677 / 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. KROM INVEST IFN S.A. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dvs., un membru al familiei dvs. ori o altă persoană.

S.C. KROM INVEST IFN S.A. este înregistrată cu numărul 18182 în registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal.

Politica de confidențialitate